Over Onze Concorde Camper Club

Concorde club Nederland stelt zich aan u voor.

Onze club is opgericht door een aantal Concorde bezitters op 10-10-2010

Onze leden komen momenteel uit heel Nederland en België.

Alle leden zijn in het bezit van een Concorde Camper.

Concorde bezitters uit alle landen zijn bij ons welkom.

Onze vereniging voert geen commerciële activiteiten.

Vriendschap , familiaire omgang en plezier staan bij ons hoog in het vaandel.

Ervaring uitwisselingen over onze Concorde campers en de vrijheid die men beleefd zijn vaak onderdeel van het gesprek.

In het Wie = Wie boek vertellen we wie we zijn en welke camper wij bezitten.

In onze WhatsApp groep ondersteunen wij mekaar met technische problemen en hebben we het over camperverzekeringen, aankoop van onderdelen e.d.  

Twee maal per jaar wordt in een weekend een voorjaars en najaar evenement georganiseerd.

De club heeft de spelregels vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) een Europese privacywet. Hierin staat wat organisaties en overheden mogen en moeten met persoonsgegevens. En wat u mag en moet met persoonsgegevens.

We hebben goede contacten met de Concorde fabriek en hebben één maal per jaar de gelegenheid de fabriek te bezoeken,

Als aspirant lid is het mogelijk om op basis van de kostprijs een weekend evenement bij te wonen. ( Snuffelen ) Neem contact op !

De club wordt enkel bestuurd door vrijwilligers. 

Het bestuur